เรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบรับรอง.

คอร์สออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตนเอง

  • รู้สื่อ รู้Safe
    รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
  • ซอฟต์แวร์ทางการเงิน
    คุณรัตนาภรณ์ พวงมาลัย
  • DO Young 10 ส่งต่อ 10 สร้างเสริมศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุ
    คุณวนิทรา ตะเภาทอง

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่:

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม)
อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์:
อีเมล :
ใช้คุกกี้ในการล็อกอินและวิเคราะห์ทราฟฟิกในการใช้งานระบบ อ่านเพิ่มเติม